Tống Thị Quý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,743,225

 
Mục này được 2077 lượt người xem
Họ và tên:  Tống Thị Quý
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ttquydt@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

1.      Giảng dạy tại Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (2005–2008). Chuyên viên Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm –Đại học Đà Nẵng (từ 1998 đến nay).


6. 

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trong dạy học các môn khoa học cơ bản tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Tống Thị Quý*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(75).2014. Trang: 18. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn