Tôn Long Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,487

 
Mục này được 32428 lượt người xem
Họ và tên:  Tôn Long Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/07/0
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thể dục thể thao; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW2
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn - Bằng B
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0962003868
Email: tonlongcuong@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1985 - 1987 : Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng
1987 - 1995 : Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
1995 - 1998 : Trường Đại học Đại cương - Đại học Đà Nẵng
1988 - nay : TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn