Tôn Thất Minh Mẫn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,630,542

 
Mục này được 12827 lượt người xem
Họ và tên:  Tôn Thất Minh Mẫn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/09/1978
Nơi sinh: Bệnh Viện Đà Nẵng
Quê quán Tả Ngạn,Thừa Thiên - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại Học Duy Tân
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng,Quận Liên Chiểu ,TP Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2005 vào công tác tại Trung Tâm Thông Tin Học Liệu - Đại Học Đà Nẵng cho đến nay.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn