Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THEO HƯỚNG SINH THÁI GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Tô Văn Hùng . Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84)2014. Trang: 30-32. Năm 2014. (Dec 4 2015 2:06PM)
[2]Bài báo: PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI BỀN VỮNG LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Đạo-Trường ĐHXD Hà Nội ThS.KTS Tô Văn Hùng-Trường ĐHBK Đà Nẵng. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam. Số: 214-02-2013. Trang: 42-45. Năm 2013. (Mar 15 2014 3:34PM)
[3]Bài báo: GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC NHÀ Ở CHỐNG BÃO CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP-LẤY KHU DÂN CƯ HÒA HIỆP, ĐÀ NẴNG LÀM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU. Tác giả: Tô Văn Hùng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8 (69) 2013. Trang: 19-24. Năm 2013.
(Mar 15 2014 3:28PM)
[4]Bài báo: XÁC ĐỊNH YẾU TỐ "TRỘI" VÀ NGUYÊN TẮC TRONG TẠO LẬP HÌNH ẢNH ĐẶC TRƯNG CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Tô Văn Hùng. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 53. Trang: 27-32. Năm 2012. (Sep 6 2012 10:12AM)
[5]Bài báo: ỨNG DỤNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ NHẰM TẠO LẬP BẢN SẮC CHO ĐÀ NẴNG. Tác giả: Tô Văn Hùng. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 52. Trang: 18-27. Năm 2012.
(Sep 6 2012 10:15AM)
[6]Bài báo: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH CÁC KHU Ở MỚI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Tác giả: ThS KTS Tô Văn Hùng. Tạp chí Khoa học DHĐN. Năm 2010. (Jun 7 2011 9:51AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn