Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH CÁC KHU Ở MỚI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS KTS Tô Văn Hùng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học DHĐN; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tìm kiếm một mô hình quy hoạch cho các khu ở mới trong quá trình xây dựng và phát triển các đô thị của Việt Nam hiện nay luôn là vấn đề bức thiết và đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, đô thị có tốc độ phát triển rất nhanh. Trên cở sở đánh giá thực trạng quy hoạch và xây dựng các khu ở của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, tìm hiểu một số lý luận và kinh nghiệm xây dựng các khu ở mới trong và ngoài nước, tác giả đề xuất mô hình quy hoạch khu ở mới theo định hướng phát triển giao thông. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể trong thiết kế chi tiết các khu ỏ nhằm mong muốn mang lại cho người dân thành phố Đà Nẵng một không gian sống tiện nghi và bền vững.
ABSTRACT

Looking for a planning model for new residential areas of Danang city, a fast-developed city, is very important. The purpose of this paper is address the actual situation of planning and building residential areas in Danang. Then, based on the theory and experience in this field in Vietnam and other countries, the TOD ((Transit-Oriented Development) model is suggested. This paper also focuses on some detail solutions for designing new residential areas in order to provide a convenience environment for Danang  people.

marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn