Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,801,287

 Tổ chức Kiến trúc cảnh quan nhằm tạo lập bản sắc cho Thành phố Đà Nẵng trong tương lai, mã số B2010-ĐN01-24, nghiệm thu 2012.
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Tô Văn Hùng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  PGS.TS.KTS Đàm Thu TrangThs.KTS Phan Hữu BáchThS.KTS Lương Xuân Hiếu
Số: B2010-ĐN01-24 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài nghiên cứu khẳng định vai trò của Kiến trúc cảnh quan trong việc tạo lập bản sắc đô thị, qua đó mở ra một hướng nhận thức toàn diện về đô thị như một cơ thể sống với đầy đủ các yếu tố vật chất và tinh thần.

Đề tài đã đưa ra các nguyên tắc và giải pháp định hướng cho việc khai thác các yếu tố cảnh quan thiên nhiên trong việc xây dựng đô thị có bản sắc, khả năng và phạm vi vận dụng các nguyên tắc này trong việc tổ chức không gian đô thị.

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn