Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đạt thành tích xuất sắc trong " Chương trình tiếp sức mùa thi 2007". Số: 5982/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[2] Đã có thành tích trong công tác Đoàn và Phong trào thanh, thiếu nhi năm 2008. Số: 122 QĐ/TƯ ĐTN. Năm: 2008.
[3] Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010. Số: 8067/QĐ-UBND. Năm: 2010.
[4] Đã có thành tích trong chiến dịch tình nguyện Hè năm 2010. Số: 366 QĐ/TWĐTN. Năm: 2010.
[5] Đã có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2009-2010. Năm: 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn