Trần Phước Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,069,376

 
Mục này được 25626 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Phước Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/06/1974
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Đại học Khoa học – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Flinders – Australia
Dạy CN: Kỹ thuật Môi trường, Đánh giá tác động môi trường, SXSH, AVCN.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn (bằng 2)
Địa chỉ liên hệ: 130 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3733590; Mobile: 0903.487.100
Email: tpcuong@dut.udn.vn; trancuongbkdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP Đà Nẵng (1998–2003), Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng (2003–2009). Giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay). Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng ứng dụng dung dịch điện hoạt hóa Anolyte để vệ sinh chuồng trại chăn nuôi tại một số hộ dân ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Phuớc Cường. Thành viên: . Mã số: T2010-02-107. Năm: 2010. (May 17 2011 3:47PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn