Trần Phan Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,086,356

 
Mục này được 10929 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Phan Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/06/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế chính trị; Tại: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Đại học Kinh tế Quốc dân
Dạy CN: Kinh tế Chính trị Mác –Lênin; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin; Lịch sử các học thuyết Kinh tế; Kinh tế học đại cương; Giáo dục Chính trị; Pháp luật đại cương
Lĩnh vực NC: Kinh tế; Giáo dục
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: phòng 202 - B2 Trường ĐHSP
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2005 đến nay).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Liên kết đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng trải nghiệm cho sinh viên. Tác giả: Trần Phan Hiếu, Nguyễn Hùng Vương. Hội thảo Khoa học Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đại học Quảng Nam. Trang: 99-107. Năm 2014. (Jun 9 2014 3:21PM)
[2]Bài báo: Xuất khẩu nông sản của Việt nam sang thị trường Châu Phi: cơ hội và thách thức. Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 04(104). Trang: 34-41. Năm 2014.
(Jun 9 2014 3:09PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn