Trương Phước Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26356 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Phước Minh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/10/1959
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý; Tại: Trường Đại học Tổng Hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Địa lý Kinh tế và Du lịch; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Địa lý kinh tế-xã hội, Địa lý du lịch, Khoa học trái đất, Hệ thống thông tin địa lý (GIS).
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Quá trình đào tạo:
- Đại học: Đại học Tổng Hợp Huế, 1981
- Tiến sĩ:  Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003


- NCS Tiến sĩ: The University of Queensland,Australia 2001


- Sau Tiến sĩ: Sejong University, KFAS-Korea, 2007-2008
Kinh nghiệm công tác:
-
Giảng viên chính Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
- Tổ trưởng Tổ Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, 2003-2005
- Trưởng Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, 2005-2009
- Trưởng Phòng Khoa học-Sau Đại học & Hợp tác Quốc tế, 2009-2014

- Trưởng Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, 2014-2019 - Giám Đốc Trung Tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm -ĐHĐN, 2015-2019
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: The study on application of Participatory WebGIS to "Spatial visualization of community problems" in Rural Vietnam. Chủ nhiệm: Assoc.Pro Tsutsui Kazunobu. Thành viên: Assoc.Pro.Nguyen Kim Loi, Dr.Truong Phuoc Minh, Dr. Tran Anh Tuan, MA. Nguyen Quang Tuan, Assoc.Pro NAGASAWA Ryota, Dr.FUJIYAMA Ko, Dr.KIMURA Yoshinari, OYOSHI Kei. Mã số: Toyota Foundation. Năm: 2014. (Dec 20 2012 12:53PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Địa lý du lịch (Tourism Geography)phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Mã số: Đ2013-03_51_BS. Năm: 2014. (Jun 3 2015 5:06PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng xói mòn đất ở lưu vực sông Cu Đê đến sản xuất nông nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Văn Cảnh. Thành viên: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam. Mã số: Đ2013-03-46-BS. Năm: 2014. (Jun 3 2015 5:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng phân bố khoáng sản ở Thành phố Đà Nẵng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu địa chất địa phương. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: . Mã số: T2012-03-20. Năm: 2012. (Feb 15 2011 3:29PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu< Nguyễn Văn Nam. Mã số: Đ2011-03-10. Năm: 2011. (Feb 15 2011 3:33PM)
[6] Đề tài Khác: An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Da Nang City.The Korea Foundation for Advanced Studies-Korea, 2008. Chủ nhiệm: Truong Phuoc Minh. Mã số: KFAS-2007. Năm: 2008. (Apr 4 2011 11:59AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển du lịch đối với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở TP.Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Mã số: B2003-16-26. Năm: 2007. (Apr 4 2011 11:51AM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu phát triển loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Trường. Thành viên: Trương Phước Minh. Mã số: TP-07-12. Năm: 2003. (Apr 4 2011 11:53AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Tổ chức lãnh thổ du lịch Quảng Nam-Đà Nẵng (Luận án Tiến Sĩ).Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2003. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Mã số: 1-07-02. Năm: 2003. (Apr 4 2011 11:55AM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: . Mã số: T98-16-08. Năm: 1998. (Apr 4 2011 11:56AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: . Mã số: DHDN-1997. Năm: 1997. (Apr 4 2011 11:57AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu năng lực bản đồ và nhận thức không gian của người dân nông thôn tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Trương Phước Minh, TSUTSUI Kazunobu, Nguyễn Kim Lợi . Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11(02)/2014. Trang: 30-36. Năm 2014.
(Aug 1 2014 7:38AM)
[2]Bài báo: Vai trò của khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm đối với sự phát triển kinh tế biển. Tác giả: Đinh Thị Lựu, Trương Phước Minh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(02)/2014. Trang: 15-19. Năm 2014. (Aug 1 2014 7:51AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu "Khả năng đọc hiểu bản đồ" và "Nhận thức không gian" của người dân nông thôn tỉnh Quảng Nam. Tác giả: TSUTSUI Kazunobu; TS. Trương Phước Minh*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 80. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu phát triển du lịch ở dải bờ biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững . Tác giả: Trương Phước Minh, Lê Thị Phượng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP-ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7(02)-2013. Trang: 55-60. Năm 2013.
(Sep 11 2013 10:49AM)
[5]Bài báo: Sức hấp dẫn và ảnh hưởng của cuộc thi pháo hoa quốc tế đối với sự phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Trương Phước Minh, Phạm Thị Hợi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Cán bộ Trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 314-318. Năm 2013.
(Sep 11 2013 10:59AM)
[6]Bài báo: Tích hợp GIS và phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn trong đánh giá thích nghi đất đai xã Điện An, huyện Điện Bàn-Tỉnh Quảng Nam . Tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Diệu. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Số: 5. Trang: 416-422. Năm 2013. (Nov 4 2013 2:42PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai . Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải, Trương Phước Minh. Tạp chí KH&GD Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Số: 8-2013. Trang: 70-75. Năm 2013. (Nov 4 2013 2:46PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá lưu lượng dòng chảy lưu vực Sông Bé. Tác giả: Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 7-13. Năm 2011. (Dec 25 2012 11:14AM)
[9]Bài báo: Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa tam, tỉnh Lâm Đồng. Tác giả: Lê Hoàng Tú, Nguyễn Duy Liêm, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi. Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 146-157. Năm 2011. (Dec 26 2012 10:17AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh LANSAT 7 ETM +. Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 14-21. Năm 2011. (Dec 25 2012 11:34AM)
[11]Bài báo: Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt nam (Trường hợp nghiên cứu lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam). Tác giả: Nguyễn Kim Lợi, Trương Phước Minh và nnk
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 41-50. Năm 2011. (Dec 26 2012 10:06AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng trượt lỡ đất ở Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Cẩm Vy, Hoàng Văn Trung
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí KH&GD Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 22-28. Năm 2011.
(Nov 4 2013 2:33PM)
[13]Bài báo: Ứng dụng viễn thám và GIS để lập bản đồ tình trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng.Kỷ yếu Hội thảo về ứng dụng của GIS Quốc gia năm 2010. Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm nghiệp, 5 & 2010/06/11. Tài trợ bởi ESRI Việt Nam. . Tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Diệu. Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. Số: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế. Năm 2010. (Apr 4 2011 12:10PM)
[14]Bài báo: So sánh chương trình đào tạo ngành Địa lý ở Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng với các nước. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2010 . Tác giả: Trương Phước Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 [41] 2010. Trang: 115-120. Năm 2010. (Apr 4 2011 12:16PM)
[15]Bài báo: Trái đất ngày càng mong manh. Báo Đà Nẵng cuối tuần, 15/3/2009. . Tác giả: Trương Phước Minh. Báo Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2009.
(Apr 4 2011 12:18PM)
[16]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thành phố Đà Nẵng. Hội thảo Khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm (1975-2005)-Đại học Đà Nẵng, 11/2005, trang 285-288. . Tác giả: Trương Phước Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Kỷ yếu. Năm 2005.
(Apr 4 2011 12:21PM)
[17]Bài báo: Phân tích cơ cấu nguồn khách và đặc điểm thị trường khách du lịch ở TP Đà Nẵng. Kỷ yếu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2004, trang 113-120. . Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Kỷ yếu Hội thảo. Năm 2004.
(Apr 4 2011 12:23PM)
[18]Bài báo: Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng. Tác giả: Trương Phước Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Sở Du Lịch Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2. Trang: 32-39. Năm 2003.
(Dec 31 2010 10:32AM)
[19]Bài báo: Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng. Kỷ yếu hội thảo Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng về khảo sát xây dựng tour du lịch “Con đường di sản ở miền Trung”, 2/2003, trang32-39. . Tác giả: Trương Phước Minh. Sở Du lịch TP. Đà Nẵng. Số: Kỷ yếu Hội thảo. Năm 2003. (Apr 4 2011 12:25PM)
[20]Bài báo: Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng. Kỷ yếu hội thảo Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng về khảo sát xây dựng tour du lịch “Con đường di sản ở miền Trung”, 2/2003, trang32-39. . Tác giả: Trương Phước Minh. Sở Du lịch TP. Đà Nẵng. Số: Kỷ yếu Hội thảo. Năm 2003. (Apr 4 2011 12:25PM)
[21]Bài báo: Có thể phát triển du lịch sinh thái ở Liên Chiểu. Tác giả: Trương Phước Minh. Báo Đà Nẵng. Số: 19. Trang: 1-2. Năm 1999. (Dec 31 2010 10:32AM)
[22]Bài báo: Nguồn gốc thành tạo và đặc điểm thạch học đá Granit Hải Vân. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 5/1998, trang 197-202. . Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 5/1998. Năm 1998.
(Apr 4 2011 12:26PM)
[23]Bài báo: Phát triển du lịch Dung Quất như thế nào?Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, 1998, trang 8. Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng. Số: 3/1998. Năm 1998. (Apr 4 2011 12:28PM)
[24]Bài báo: Địa lý và những ứng dụng trong lĩnh vực du lịch. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 3/1998, trang 65-67. . Tác giả: Trương Phước Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3/1998. Năm 1998. (Apr 4 2011 12:29PM)
[25]Bài báo: Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, 2/1998, trang 63-69. . Tác giả: Trương Phước Minh
marriage affairs open i want an affair
. Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2/1998. Năm 1998. (Apr 4 2011 12:31PM)
[26]Bài báo: Bàn về cơ cấu dịch vụ du lịch ở Duy Xuyên. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng, 8/1998, trang 32. Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8/1998. Năm 1998.
(Apr 4 2011 12:32PM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu cơ cấu ngành dịch vụ phục vụ du lịch ở Hội An. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 5/1997, trang 68-74. . Tác giả: Trương Phước Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5/1997. Năm 1997.
(Apr 4 2011 12:34PM)
[28]Bài báo: Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất. Tác giả: Trương Phước Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Dung Quất
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 259-264. Năm 1997.
(Dec 31 2010 10:32AM)
[29]Bài báo: Tổ chức lãnh thổ du lịch Khu công nghiệp Dung Quất. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế-Đại học Đà Nẵng, 3/1997, trang 259-264. . Tác giả: Trương Phước Minh và nnk
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế. Năm 1997.
(Apr 4 2011 12:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement. Authors: Truong Phuoc Minh and others. International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 10_2012. Pages: 156 - 161. Year 2012.
(Feb 20 2011 9:54AM)
[2]Article: An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Danang City. Authors: Truong Phuoc Minh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Asia Research Center (ARC), Korea. No: 5. Pages: 106-110. Year 2011. (Dec 26 2012 6:12AM)
[3]Article: Curriculum of Geography and its training at Danang College of Education. Authors: Truong Phuoc Minh. Tottori University, Japan. No: Proceedings of International Conference. Pages: 1-6. Year 2007. (Apr 4 2011 12:41PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 4 2011 12:43PM)
[1]1.Địa lý du lịch quốc tế. Dịch từ nguyên bản tiếng Anh của I.A Matly (Michigan State University). Chủ biên: Trương Phước Mnh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ Trường ĐHSP. Năm 1997.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xây dựng nông thôn mới ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 2013

 2014

[2]Đinh thi Lựu
Đề tài: “Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Huế

 2013

 2014

[3]Lê Văn Biên
Đề tài:  Nghiên cứu xói mòn đất lưu vực sông Vu Gia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 2013

 2014

[4]Nguyễn Hoàng Hải
Đề tài:

Chất lượng cuộc sống dân cư huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 2012

 2013

[5]Phạm Thị Hợi
Đề tài: Quy hoạch khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch ở TP.Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2012

 2013

[6]Lê Thị Phượng
Đề tài: Nghiên cứu du lịch dải bờ biển thành phố Đà Nẵng theo hướng tích hợp bền vững

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2012

 2013

[7]Trần Thị Kim Loan
Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang-Thực trạng và giải pháp

 Thạc sĩ

 Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

 2012

 2013

[8]Huỳnh Thị Bích Tuyền
Đề tài:

Định hướng bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch nhân văn ở Tỉnh Bình Dương phục vụ du lịch

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 2011

 2012

[9]Viên Đình Tiến
Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Phước giai đoạn 1999-2009 và định hướng đến 2020

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 2009

 2011

[10]Hoàng Mỹ Linh
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường biển và những tác động đến sự phát triển du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 2009

 2011

  
 Khen thưởng
[1] -. Năm: -.
[2] Giảng viên Giỏi . Số: 18.11.03. Năm: 2003.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Các tổ chức quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2006 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
[2]Địa danh học
Ngành: Địa lý
 2004 Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Đại học Quảng Nam
[3]Cơ sở Địa lý du lịch
Ngành: Địa lý
 2003 Đại học Học viên ngành Du lịch  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng Các lớp bồi dưỡng
[4]Địa lý du lịch Việt nam
Ngành: Địa lý
 2003 Đại học  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Kinh tế,Đại học Đà Nẵng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng Các lớp bồi dưỡng
[5]Hệ thông tin địa lý (GIS)
Ngành: Địa lý
 2000 Sinh viên đại học và Học viên Cao học  Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
[6]Địa lý Việt nam và những vấn đề kinh tế-xã hội
Ngành: Địa lý
 1995 Đại học, cán bộ bồi dưỡng, học viên các ngành kinh tế và khoa học nhân văn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Các lớp bồi dưỡng cán bộ
[7]Khoa học Trái đất
Ngành: Địa chất học
 1981 Đại học  Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Đại học Quảng Nam Các lớp bồi dưỡng
[8]Địa chất học đại cương
Ngành: Địa chất học
 1981 Đại học  Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Đại học Quảng Nam
[9]Địa chất lịch sử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1981 Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng Đại học Quảng Nam
  
 Thông tin khác
  

Certificate of Participation: EAP (English for Academic Purposes). Director of ICTE (Institute of Continuing & Tesol Education). The University of Queensland, August 2000.

Certificate of Participation: EARC (English for Academic & Research Communication). Director of ICTE (Institute of Continuing & Tesol Education). The University of Queensland, September 2001.

Certificate of Completion: DDP (Doctoral Development Program). Director, UQ Graduate School & Dean of Postgraduate Students.The University of Queensland, August 2002. 

Certificate of Participation: CDTE (Curriculum Development & TESOL Education). Director of ICTE (Institute of Continuing & Tesol Education). The University of Queensland, April 2006.

Certificate of ParticipationERCRS (Enhancing Research Cultures and Research Supervision). Director of ICTE (Institute of Continuing & Tesol Education). The University of Queensland, January 2007.

Certificate of Recognition: of outstanding contributions to Sejong University in establishing and maintaining partner-university relations with The university of Danang. Dean of International Affairs. Sejong University, August 2008.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn