Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Sức hấp dẫn và ảnh hưởng của cuộc thi pháo hoa quốc tế đối với sự phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh, Phạm Thị Hợi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Cán bộ Trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2013
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 3;Từ->đến trang: 314-318;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Những năm gần đây, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) là một trong những hoạt động lễ hội quan trọng của thành phố Đà Nẵng. Sự hấp dẫn của chương trình trình diễn pháo hoa đã thu hút được du khách trong và ngoài nước. DIFC đã có những tác động tích cực đến hoạt động du lịch Đà Nẵng như tăng cường hiệu quả kinh doanh, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với du khách, xã hội hóa hoạt động du lịch cũng như lôi kéo sự tham gia của cộng đồng…Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế của cuộc thi cần cải thiện để giúp du lịch Danang phát triển bền vững
ABSTRACT
In recent years, the International Fireworks Competition in Da Nang (DIFC) is one of the most important festival activities of Da Nang City. The attractions of the fireworks show has attracted domestic and international visitors. DIFC has a positive influence on the Danang tourism activity and enhance business efficiency, promote the image of Da Nang to the visitors, the socialization of tourism activities as well as engaging community involvement ... However, there are still limitations need to be improved for tourism sustainable development.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn