Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu hiện trạng trượt lỡ đất ở Thành phố Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Phước Minh, Nguyễn Thị Cẩm Vy, Hoàng Văn Trung
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí KH&GD Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 22-28;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trượt lở đất là một trong những tai biến thiên nhiên và có tác động rất lớn đến tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội của con người. Trượt lở thường đi kèm với các thảm họa tự nhiên khác như lũ bùn, lũ quét, xói lở gây ra mất cân bằng sinh thái và tàn phá môi trường tự nhiên. Thành phố Đà Nẵng đang phát triển theo hướng bền vững, vì vậy nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần phục vụ các hoạt động sản xuất và phòng tránh được những nguy cơ do hiện tượng trượt lở đất gây ra và là cơ sở để quy hoạch sản xuất và tái định cư.
ABSTRACT
Landslide is one of the natural disasters and have a huge impact to natural and socio - economic activities. Landslides are often associated with natural disasters such as mud - flows, flash floods, erosion caused ecological imbalance and destroy the natural environment. Danang City is developing as a sustainable city, so this current study on landslide in Danang will contribute to the production and prevent the consequences of the risk of landslide and a reference for production planning and resettlement.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn