Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phát triển loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đăng Trường; Thành viên:  Trương Phước Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: TP-07-12 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn