Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The study on application of Participatory WebGIS to "Spatial visualization of community problems" in Rural Vietnam
Chủ nhiệm:  Assoc.Pro Tsutsui Kazunobu
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Assoc.Pro.Nguyen Kim Loi, Dr.Truong Phuoc Minh, Dr. Tran Anh Tuan, MA. Nguyen Quang Tuan, Assoc.Pro NAGASAWA Ryota, Dr.FUJIYAMA Ko, Dr.KIMURA Yoshinari, OYOSHI Kei.
Số: Toyota Foundation ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường

This project aims to establish the scheme on "Spatial visualization of community problems" for founding, understanding and internalizing community problems in rural Vietnam. From the result, this project will contribute outcome, which is scientific foundation for collaborative “inter-local” network between regions that have common problems about communities.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn