Trần Quốc Chiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31380 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quốc Chiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/00/0
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán - Tin; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Sac-lơ, Praha - Tiệp Khắc
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ khoa học; năm: 1985; Chuyên ngành: Toán điều khiển; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Sac-lơ, Praha - Tiệp Khắc cũ.
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 1992
Dạy CN: Toán học, Tin học, Công nghệ thông tin.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Czech, Anh, Nga, Pháp, Đức
Địa chỉ liên hệ: K36/34 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3841429; Mobile: 0914747678
Email: dhsp@dng.vnn.vn; tqchien@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1976 – 1995); Khoa Toán – Tin và Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Giám đốc Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu-Ứng dụng Tin học, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1991–1995). Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (1995–1999). Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (2000–2004). Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (2004–2010).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Bài toán tồn tại ba điểm nguyên trong không gian có trọng tâm nguyên. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: Đ2012-03-17. Năm: 2012. (Jan 17 2013 2:02PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Bài toán mạng giao thông đa phương tiện tuyến tính. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B2010DN-03-52. Năm: 2011. (Jan 17 2013 2:01PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng bài toán tối ưu trên mạng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: . Mã số: B2008DN-03-30. Năm: 2009. (Jan 17 2013 2:00PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Các bài toán tối ưu trên mạng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B2006DN-03-02. Năm: 2007. (Jan 17 2013 1:58PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Bài toán tìm luồng cực đại trên mạng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: . Mã số: B2005-16-34. Năm: 2005. (Jan 17 2013 1:57PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế xây dựng giáo trình điện tử. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B2003-16. Năm: 2004. (Jan 17 2013 1:55PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế xây dựng một số giáo trình điện tử ngành Toán-Tin. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B2001-16-01. Năm: 2002. (Jan 17 2013 1:54PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế và xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm khách quan. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: . Mã số: B97-16-06. Năm: 2000. (Jan 17 2013 1:51PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán-Tin,. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: T96-16-07. Năm: 1997. (Jan 17 2013 1:30PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Hệ kế toán tự động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B93-03-17. Năm: 1995. (Jan 17 2013 1:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thuật toán Bellman-Ford cải biên tìm đường đi ngắn nhất trên mạng mở rộng. Tác giả: Trần Quốc Chiến*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 88. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[2]Bài báo: MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG VÀ BÀI TOÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH . Tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 140. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[3]Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng. Tác giả: Trần Quốc Chiến ; Trần Ngọc Việt ; Nguyễn Đình Lầu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[4]Bài báo: Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng. Tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*; ThS. Trần Ngọc Việt*; Nguyễn Đình Lầu*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 92. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
[5]Bài báo: Thuật toán đường đi tăng luồng tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng. Tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*; ThS. Trần Ngọc Việt*; Nguyễn Đình Lầu*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 38. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[6]Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng giao thông. Tác giả: Trần Quốc Chiến; Trần Ngọc Việt; Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 98. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[7]Bài báo: Nâng cao hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu; Trần Quốc Chiến; Trần Ngọc Việt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 121. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[8]Bài báo: THUẬT TOÁN PHÂN LUỒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH TỐI ƯU TRÊN MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG . Tác giả: PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 125. Năm 2014.
(Jun 11 2014 8:26AM)
[9]Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại (1). Tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà nẵng, , 53-58. Số: 1(13)/2006. Trang: 53-58. Năm 2006. (Jan 17 2013 2:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Extended Linear Multi-Commodity Multi-Cost Network and Maximal Flow Limited Cost Problems. Authors: Tran Quoc Chien, Ho Van Hung. International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC). No: Vol.10, No.1. Pages: 79-93. Year 2018. (Feb 20 2019 9:15AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn