Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,694

 Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Quốc Chiến ; Trần Ngọc Việt ; Nguyễn Đình Lầu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài toán luồng cực đại trên mạng là một trong số những bài toán tối ưu trên đồ thị tìm được những ứng dụng rộng rãi trong thực tế cũng như những ứng dụng thú vị trong các ngành như giao thông, truyền thông, công nghệ thông tin… Cho đến nay, trong đồ thị mới chỉ xét đến trọng số của các cạnh, các đỉnh một cách độc lập, trong đó độ dài đường đi chỉ đơn thuần là tổng trọng số các cạnh và các đỉnh trên đường đi đó. Tuy nhiên, trong bài toán thực tế, trọng số tại mỗi đỉnh không giống nhau với mọi đường đi qua đỉnh đó, mà còn phụ thuộc vào cạnh đi đến và cạnh đi khỏi tại đỉnh đó. Chẳng hạn thời gian đi qua ngã tư trên mạng giao thông phụ thuộc vào hướng di chuyển của hàng hóa lưu thông: dòng rẽ phải, đi thẳng hay dòng rẽ trái và thậm chí có hướng bị cấm. Kết quả chính của bài báo là chúng tôi định nghĩa mô hình mạng giao thông mở rộng và xây dựng thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng.
ABSTRACT
A graph is a powerful mathematical tool applied in many fields such as transportation, communication, informatics, economy … In an ordinary graph the weights of edges and vertexes are considered independently where the length of a path is the sum of weights of the edges and the vertexes on this path. However, in many practical problems, weights at a vertex are not the same for all paths passing this vertex, but depend on coming and leaving edges. The paper develops a model of extended network that can be applied to modelling many practical problems more exactly and effectively. The main contribution of this paper is the revised Ford-Fulkerson algorithm finding maximal flows on extended networks.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn