Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,429

 Hệ kế toán tự động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Trần Quốc Chiến
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: B93-03-17 ; Năm hoàn thành: 1995; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
marriage affairs open i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn