Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,197

 Thiết kế xây dựng giáo trình điện tử
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  Trần Quốc Chiến
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: B2003-16 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn