Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,217,657

 Bài toán tìm luồng cực đại trên mạng
walgreens prints coupons open free printable coupons
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trần Quốc Chiến; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: B2005-16-34 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn