Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,217,969

 Ứng dụng bài toán tối ưu trên mạng
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Trần Quốc Chiến
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2008DN-03-30 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn