Trần Quang Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,740

 
Mục này được 41728 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quang Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/09/1954
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: ngôn ngữ Anh; Tại: ĐH Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Lý thuyết tiếng; Ngôn ngữ học xã hội, Ngữ nghĩa học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh (Sau dai hoc); Nga (C); Phap (B)
Địa chỉ liên hệ: 50 Bùi Thị Xuân, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3699331; Mobile: 0913428989
Email: tqhai@ufl.udn.vn; tqhaicfl@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính qui, hệ 4 năm
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1977
Bằng đại học 2: Cao cấp lý luận chính trị
Nơi đào tạo: Học viện Chính trị khu vực III Năm tốt nghiệp: 2006
2. Sau đại học
Thực tập sinh chuyên ngành: Tiếng Anh (1981-1982) Năm cấp : 1982
Nơi đào tạo: Viện Tiếng Anh và Ngoại ngữ Quốc gia Ấn Độ (CIEFL)
Tiến sĩ chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ Năm cấp bằng: 2002
Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên luận án: Nghiên cứu giới từ định vị theo hướng ngữ dụng
( trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt)
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Nga (C);2. Tiếng Pháp (B)
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1977-1981 Khoa Ngoại ngữ, ĐHSP Huế Giảng viên
1981-1982 Viện Tiếng Anh và ngoại ngữ Quốc gia, Ấn Độ (CIEFL) Thực tập sinh sau đại học
(PGDTE)
1982-1985 Khoa Ngoại ngữ, ĐHSP Huế Giảng viên, Tổ trưởng Tổ PPGD, Phó ban Anh văn
1986-1990 Cơ sở ĐHSP Ngoại ngữ Đà Nẵng Phó chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh
1990-1995 Cơ sở ĐHSP Ngoại ngữ Đà Nẵng GV Khoa Anh, Phó giám đốc TT Đào tạo thường xuyên, Trưởng Ban Tại chức
1996-2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu sinh
2002-2003 ĐHSP, Đại học Đà Nẵng Giảng viên, Phó ban thường trực Đề án thành lập Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
2003-2014 ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, GVC giảng dạy chuyên đề Tâm lý học ngoại ngữ, Ngôn ngữ học xã hội, Ngữ nghĩa học, Ngôn ngữ học Tri nhận các hệ Cao học và NCS
2014- nay ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng GVC giảng dạy chuyên đề Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ đối chiếu, Ngữ nghĩa học, Ngôn ngữ học Tri nhận các hệ ĐH, Cao học và NCS, hướng dẫn NCKH cho sv các hệ. Giảng dạy chuyên đề NNH Xã hội, Ngôn ngữ học Tri nhận cho hệ CH trường ĐH Qui Nhơn, trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Huế.
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
01 Đổi mới phương thức và nội dung kiểm tra để nâng cao chất lượng dạy-học ở trường ĐH Ngoại ngữ -ĐHĐN 2013
Mã số: B2009-ĐN05-18 Cấp Bộ Chủ nhiệm
02 Đánh giá năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở thành phố Đà Nẵng.
2010
Mã số 07/2010/LQNC Cấp thành phố Thành viên
03 Ứng dụng cấu trúc khái niệm trong phân tích nghĩa đối với câu đa nghĩa trong tiếng Việt và trong tiếng Anh 2003
B2002-16-21 Cấp Bộ Chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố:
1) Trần Quang Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Như (2013), Software for statement analysis research: A study on linguistic cues to deception, GLoCALL 2013 Conference, Da Nang 29-30/11/2013
2) Trần Quang Hải (2011) A Suggestion for Translating Locative Prepositions in English and Vietnamese Spatial Expressions, English Symposium: Innovation in ESP Contents and Teaching Methodology towards Global Integration, UWE, Briston, UK
3) Trần Quang Hải (2011), Dạy-học Ngoại ngữ căn bản và chuyên ngành: Mâu thuẩn giữa kỳ vọng và thực tế, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 12/2011, tr. 24-28
4) Trần Quang Hải (2011), Đào tạo chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học tại ĐHNN- ĐHĐN. Hội Thảo Khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học”. ĐHNN-ĐHĐN 4-5/3/2011
5) Trần Quang Hải (2011), Nâng cao hiệu quả đào tạo ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của miền Trung và Tây Nguyên , Kỷ yếu Hội nghị về Công tác đào tạo ĐHĐN Tr 72-77.
6) Trần Quang Hải (2010) Những khác biệt cơ bản trong sử dụng giới từ định vị chỉ các quan hệ không gian trong tiếng Anh và tiếng Việt, T/c KH&CN ĐHĐN số 40/q3 tr 71-78.
7) Trần Quang Hải, Lương Thị Thu Hà (2007) Một số đặc điểm ngữ dụng của từ chỉ định trong tiếng Anh, T/c KH&CN ĐHĐN số 15+16, tr 124-129
8) Trần Quang Hải (2005), Làm gì để kiểm tra, đánh giá phản ánh đúng chất lượng đào tạo, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ - lý luận và thực tiễn, tr 219-224
9) Trần Quang Hải (2004), Có thực Miền Trung có nhu cầu chứng chỉ TOEIC hay không?, TOEIC Central Vietnam Conference 2004
10) Trần Quang Hải (2004), Nghiên cứu khoa học và quá trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảng dạy, Kỷ yếu Hội thảo về Nghiên cứu khoa học giáo dục Ngoại ngữ , ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN 4-2004
11) Trần Quang Hải (2003), Cấu trúc khái niệm và việc phân tích câu đơn đa nghĩa, Ngữ học trẻ 2003
12) Trần Quang Hải (2001), Hiện tượng rút gọn trong cú pháp tiếng Việt: nhìn từ góc độ ngữ nghĩa. Ngữ học trẻ 2001
13) Trần Quang Hải (2001), Dịch các giới ngữ chỉ quan hệ không gian từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại: khó mà dễ. T/c Ngôn ngữ, 1/2001
14) Trần Quang Hải (2001), Vùng - một yếu tố hạn định sự chọn lựa giới từ biểu đạt quan hệ không gian, Ngữ học Trẻ 2001
15) Trần Quang Hải (2001), Giới từ định vị-phương tiện biểu đạt quan hệ không gian-ngữ nghĩa, Kỷ yếu Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ĐHSP-ĐHĐN 2001
16) Trần Quang Hải (1986), Về việc biên soạn giáo trình phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Hội thảo về Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ hai- Đà Nẵng 1986
17) Trần Quang Hải (1984), Dạy-học tiếng Anh theo quan điểm giao tiếp, Kỷ yếu Hội thảo về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ các trường SP toàn quốc lần thứ I, Huế 1984.
Giáo trình biên soạn:
1) Trần Quang Hải (chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Nga, Đoàn Minh Hữu (2013), Tiếng Anh trong thể thao Tập 1, Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội 9/2013
2) Trần Quang Hải (chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Nga, Đoàn Minh Hữu (2013), Tiếng Anh trong thể thao Tập 2, Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội 12/2013
3) Trần Quang Hải (1985), Giáo trình Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, ĐHSP Huế 1985
IV. HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
1) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu công trình khoa học mã số XH29 đạt giải khuyến khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2004 theo quyết định 8254/QĐ-BGD&ĐT-VP ngày 22/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2) Hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình nghiên cứu khoa học đạt GIẢI BA Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2008 theo quyết định 8578/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3) Hướng dẫn Luận văn Cao học đã bảo vệ thành công:
Tai Đại học Đà Nẵng:

. Khóa 2003-2006

TT HỌ VÀ TÊN NĂM BẢO VỆ ĐỀ TÀI NƠI BẢO VỆ
1. Trà Thị Thanh My 2006 A Study of Semantic and Syntactic Features of Non-Specific Determiners in English and in Vietnamese
2. Trần Thị Thùy Oanh 2006 An Analysis of English and Vietnamese Simple Sentences in the Light of Word Grammar
3. Trần Thị Thanh Thuỷ 2006 An Investigation into Relational Identifying in Process English and Vietnamese (from the View of Functional Grammar)
4. Lương Thị Thu Hà 2007 A Study of the Demonstratives in English vs Vietnamese
5. Cao Thị Thanh Hải Imperatives in English and Vietnamese – A Pragmatic Perspective
6. Nguyễn Tú Nhi Causation in English and in Vietnamese- A Cognitive Semantics Perspective
7. Lê Lan Phương Verbs Denoting the Concept of “SEEING” in English and Vietnamese
8. Lê Thanh Bình A Study on the Language in English Blogs Written by American People
9. Trần Thị Thu Hà 2008 A Cognitive Study of Emotion Metaphors Derived from Motion Verbs in English and Vietnamese
10. Nguyễn Thị Hồng Thanh Reinforcing Adjectives in English and Vietnamese : A Cognitive Semantic Perspective
11. Nguyễn Thị Thu Trang Strategies to Strengthen Verbal Communication Competence in English for EFL Students at Duy Tan University
12. Đỗ Thị Hồng 2009 A Study on Requests and Responses in English Performed by Vietnamese and American Hotel Receptionists
13. Trần Thị Việt Nga An Investigation into Linguistic Devices for Persuading Products Buyers Used in Textual Advertisements in English and Vietnamese
14. Nguyễn Hồng Thanh Common Linguistic Errors in Writing by the Tenth-form Students in Dai Loc and Practical Solutions
15. Lê Thị Thanh Yên An Investigation into the Use of Metaphor and Metonymy in Sports Language in English and Vietnamese
16. Ngô Thị Bích 2010 A Study of Pre-Sequences in Invitation in English and Vietnamese
17. Huỳnh Lê Minh A Study of Learning English Vocabulary of Pupils at Quoc Hoc High School in Qui Nhon
18. Trần Thị Thơm An Investigation into Linguistic Features of Enumeration in English and Vietnamese
19. Bùi Thị Lệ Hà 2011 An Investigation into English and Vietnamese Idiomatic Phrases in Business Transaction within the Framework of Word Grammar
20. Trần Tuyết Lê An Investigation into Linguistic Devices Used for Avoiding Conflict in Conversation (English and Vietnamese Films)
21. Nguyễn Bùi Thùy Linh An Investigation into Discourse Markers in the Conversations of the Current English Textbooks Used in Vietnamese High Schools
22. Nguyễn Thị Mỹ Nga A Study of Collocations of Words in the Language of Sports in English and Vietnamese
23. Đinh Quang Trung 2011 An Investigation into Syntactic, Semantic and Cultural Features of English Slangs Containing Words Denoting Animals
24. Trần Kim Oanh A Study on Semantic and Syntactic Features of Words and Phrases in Quotation Marks Used in English and Vietnamese Economic Magazines
25. Nguyễn Thanh Quỳnh A Study on the Linguistic Devices Used to Express “Success” and “Failure” in English and Vietnamese Written Economic Reports
26. Lê Văn Tam An Investigation into Semantic and Syntactic Features of English Economic Political Borrowed Words Used in Vietnamese Newspapers in Recent Years
27. Lê Văn Thành An Investigation into Translation of Metaphor and Simile in the Tale of Kieu from Vietnamese into English
28. Trần Thị Dưỡng An Investigation into Linking the Semantic and Syntactic Representations in Simple Sentences (English versus Vietnamese)
29. Bùi Thị Thanh Hòa An Investigation into Words and Expressions Describing the Figure of a Person in Vietnamese and English Equivalents
30. Võ Thị Mỹ Phương An Investigation into Words and Expressions Denoting the Concept of “Truthfulness” in English and Vietnamese
31. Nguyễn Thị Sinh Tố An Investigation into Semantic and Syntactic Features of Words and Expressions Describing “Rain, Wind, Wave, Sunshine and Cloud” in English and Vietnamese
32. Nguyễn Thùy Uyên A Study on Abstract Nouns in English and Vietnamese
33. Ngô Thị Mỹ Dung An Investigation into Adverbs and Adverbial Phrases Expressing Time in English versus Vietnamese – A Cognitive Semantic Perspective
34. Nguyễn Thị Diệu Linh An Investigation into Metaphor and Simile Used in the Series of Harry Potter by Joanne Kathleen Rowling
35. Nguyễn Thị Nhung A Study of Opening Conversation on the Phone in English and Vietnamese
36. Nguyễn Vũ Phong Vân An Investigation into Negative Sentences in English and Vietnamese: A Word Grammar Perspective
37. Trần Thị Nguyệt K21 A Discourse Analysis of Invitation Letters in English and Vietnamese
38. Trần Thị Thanh Thủy A Study on Linguistic Features of English Competition Law and Vietnamese Competition Law
39. Nguyễn Thị Mỹ Duyên K22 An Investigation into Linguistic Features of Names of Food and Drinks in Restaurant Menus in Hoi An Ancient Town in Vietnamese and English
40. Bùi Khánh Ly A Study on Cognitive Metaphors of Negative Emotions in English and Vietnamese
41. Hà Thị Thu Nguyệt Names of Human Body Parts and Their Influence on Names of Common Objects in Vietnamese versus English: A Cognitive Semantic Perspective
42. Nguyễn Thị Phương An Investigation into Words and Expressions Denoting Time in English versus Vietnamese: A Cognitive Semantics Perspective
43. Trần Thị Quý An Investigation into the Problem-Solution Relation in English and Vietnamese Technological Newspaper Articles
44. Võ Nguyên Dạ Thảo An Investigation into Syntactic and Semantic Features of Instructions for Use of Household Appliances in English and Vietnamese
45. Huỳnh Nguyên Đán
K23 A Contrastive Analysis of Hyperbole in Vietnamese and English Folktales
46. Lê Huy Hoàng An Investigation into Semantic and Pragmatic Features of Utterances Denoting Negation Without Containing Negative Elements in English and Vietnamese
47. Nguyễn Văn Khiếu A Study on Idiomatic Expressions Containing the Word “Water” in English and “Nước" in Vietnamese
48. Tạ Thị Ly Ly Minimum English Language Requirements for Taxi-Drivers in Danang to Communicate Effectively to Their Foreign Customers
49. Nguyễn Thị Ngọc Lan K24 A Discourse Analysis of Voyage Charter Parties in English and Vietnamese
50. Trần Thị Kim Ngân A Study of Linguistic Features of Webcomments on American Idol by American and Vietnamese
51. Nguyễn Thị Quỳnh Như An Investigation into Linguistic Cues to Deception from the Statements Made by Characters in the American Crime Drama "Lie to Me"
52. Nguyễn Thị Hoa An Investigation into Natural Water Containers: Names and Concepts in Vietnamese and English
53. Nguyễn Thị Huyền An Investigation into Linguistic Features of Expressions Denoting "Motherland" and "Homesickness" in English and Vietnamese
54. Hồ Thị Hồng Phấn An Investigation into Linguistic Features of Expressions Containing Color Words Denoting Emotion in English and Vietnamese
55. Nguyễn Thị Minh Tú An Investigation into Linguistic Devices Denoting Human Feelings in Modern English and Vietnamese Films
56. Phạm Thị Âu K25 An Investigation into “ English for Nurses” Textbook Used at Quang Nam Medical College in Terms of Vocabularies and Grammatical Structures
57. Trần Nguyễn Thùy Dương
An Investigation into Vietnamese and English Speech Sounds Pronounced by High School Students in Ly Son Island Quang Ngai Province
58. Nguyễn Lê Hoàng Lan An Investigation into Linguistic Features of English and Vietnamese Short Message Service (SMS) Advertisements on Mobile Phones
59. Võ Thị Lệ An Investigation into Code - Switching in Conversations of Foreigners in Hoi An
60. Nguyễn Thị Mỹ Phương An Investigation into Advertisements for Non-alcoholic Drink in English and Vietnamese - A Sociolinguistic and Cultural Perspective
61. Hoàng Quỳnh Yến An Investigation into Metaphors Used in English and Vietnamese Fashion Magazines
62. Võ Thị Hải Yến A Discourse Analysis of English and Vietnamese Resorts’ Advertisements in the USA and VietNam
63. Nguyễn Thị Bình K26 A Study of Linguistic Features of Language used in Litigation in the Courtroom in English and Vietnamese
64. Nguyễn Thị Mai Lan An Investigation into Difficulties in English Pronunciation Exprienced by Ethnic Students in DakLak
65. Tạ Thị Nhất Sương A Study on Linguistic Expressions used for Praising and Criticizing by Teenagers in English and Vietnamese
66. Nguyễn Thị Lệ Thủy An Investigation into Vietnamese – English Negative Transfer as Manifested in English Writing of the Students in Dak Lak Continuing Education Centre
67. Lê Thanh Thúy An An Analysis of Narrative Discourse in Harry Potter by J.K.Rowling
68. Nguyễn Thị Thuận An An Investigation into Syntactic and Phonological Errors in the English Conversations Spoken by Students at Son Ha High School in Quang Ngai Province
69. Đỗ Thị Kim Chung An Investigation into War Metaphors in Articles about the Vietnam War from 1945 to 1975 in English and Vietnamese
70. Võ Hoàng Tâm Nguyên An Investigation into the Use of Metaphor and Simile Expressing the Concept of Wealth in "The Great Gatsby" by Francis Scott Key Fitzgerald
71. Trần Thị Lan Phương An Investigation into Time Expression Relating to Space in English and Vietnamese

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ
Trần Thị Mai Tuyết
2004 A Contrastive Analysis of Semantic Structures of English and Russian Negative Sentences
Lê Văn Hân
2004 An Investigation into Teachers’ and Students’ Reactions to the Current Grade 9 English Achievement Tests
Nguyễn Trung Tính
2004 Practical Considerations in Writing an ESP Course Book for Second-year Students of Hue College of Agriculture and Forestry
Trần Ngọc Hùng
2007 How to Use Role-Play Effectively in Teaching English at Quang Tri Junior Teachers’ College
Trần Thị Lệ Ninh
2007 Exploring Difficulties Faced by Teachers of English in Implementing Cooperative Learning Activities at Hue College of Agriculture and Forestry
Võ Thị Hoàng Anh
2009 Interelations between Out-of-class Reading and Non-English Major Students’ Experience in Self-Access Skills in Hue University
Nguyễn Văn Định
2009 Designing and Using Supplementary Reading Activities for English Classes at Kontum Gifted School
Hồ Thị Thu Sa
2011 An Investigation into How to Improve Students’ Writing Skills at Grade 10 at Vinh Loc High School in Thua Thien-Hue Province
Nguyễn Thị Ngọc Minh
2013 Exploring the Use of Task-based Approach in Teaching and Learning the English Speaking Skill at College of Arts, Hue University
Phạm Thị Ngọc
2013 An Investigation into Teachers’ Perceptions and Practice of Integrating Target Culture for Communicative Competence in English Textbook 10 at Some High Schools in Quang Tri Province
Hồ Thị Quỳnh Hương
2013 An Investigation into the Use of LET’S STUDY ENGLISH Textbook to Teach Speaking Skill for Students at Hue Industrial College


ĐẠI HỌC QUI NHƠN
 Các công trình khoa học
(Jun 2 2011 6:31PM)
[1] Đề tài cấp Bộ: Giáo trình PPGD tiếng Anh Chủ biên: Trần Quang Hải. Nơi XB: ĐHSP Huế. Năm 1985.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn