Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,343

 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng co ngắn không đều của cột và vách đến nhà cao tầng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Quang Hưng, Lê Cao Tuấn
Nơi đăng: Hội nghị Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững, Đà Nẵng 8/2015 (ATCESD 2015); Số: 1;Từ->đến trang: 27-35;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhà cao tầng bê tông cốt thép thường bị hiện tượng biến dạng co ngắn bê tông gây ảnh hưởng đến ứng xử kết cấu chính và các bộ phận phi kết cấu. Hiện tượng co ngắn của các cấu kiện diễn ra khá phức tạp và phụ thuộc nhiều vào từng giai đoạn thi công cũng như thời gian sử dụng. Việc đưa quá trình co ngắn vào tính toán kết cấu do đó cũng gặp nhiều khó khăn. Đề xuất một phương pháp tính toán khả thi là mục tiêu chính của nghiên cứu này. Bài báo này sẽ khái lược lại cách tính toán tổng biến dạng bê tông theo tiêu chuẩn ACI 209-R92 và đề xuất tính biến dạng này theo từng giai đoạn thi công. Việc áp đặt các biến dạng theo giai đoạn thi công vào tính toán kết cấu được thực hiện nhờ phương pháp gia nhiệt tương đương. Các kết quả đạt được đã thể hiện được ứng xử của kết cấu theo thời gian, đánh giá được nội lực tăng thêm gây ra trong dầm khung
ABSTRACT
Shortening of vertical elements induces secondary internal forces in reinforced concrete tall building structures. The shortening process is relatively complex, due to construction stages and time. As a result, investigation of this action gets several difficulties. This paper focus on proposing a simple and feasible approach. Total strain of concrete structure defined by ACI 209-R92 is review according to construction stages. In order to investigate this effect, equivalent thermal gradient method is chosen. Numerical simulations show the behavior of building in function of time and extra bending moment of connection beam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn