Trịnh Quang Thịnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24002 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Quang Thịnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1968
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng DD và CN; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Kết cấu bê tông cốt thép, Tin học ứng dụng trong xây dựng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN.
Điện thoại: 842740; Mobile: 0914146363
Email: tqthinhxd@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1991 đến nay giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn