Trần Quốc Việt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32724 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quốc Việt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/12/1955
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chế tạo máy; Tại: Trường ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Cơ khí Chế tạo Máy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48, Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3530368; Mobile: 0905113348
Email: tqviet06@gmail.com; tranquocviet@hotmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Tháng 11/1978: về công tác (cán bộ giảng dạy) tại khoa Cơ khí Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

- Từ 8/1996 - 5/1999: học cao học tại trường Đại học Công nghệ cao cấp (ÉTS) , Montreal, Canada

- 6/1999 - 6/2000: tiếp tục giảng dạy tại khoa Cơ khí ĐHBK

- 7/2000 - 9/2010: Trưởng Khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ

- 10/2010:  Trưởng phòng Công tác HSSV, trường Cao đẳng Công nghệ

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết lập mô hình hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát (SCADA) quá trình công nghiệp để phục vụ đào tạo thực hành cho SV ngành Cơ Điện Tử. Chủ nhiệm: Trần Quốc Việt. Thành viên: Võ quang Trường, Trần Ngô Quốc Huy. Mã số: B2009- ĐN06-08. Năm: 2011. (May 27 2011 11:24AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô đun sản xuất tự động để phục vụ đào tạo thực hành cho sinh viên ngành Cơ Điện Tử. Chủ nhiệm: Trần Quốc Việt. Thành viên: Võ Quang Trường, Trần Ngô Quốc Huy. Mã số: B2007-ĐN06-02. Năm: 2009. (May 27 2011 11:11AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xử dụng lý thuyết tiếp xúc trong phần tử hữu hạn để thiết kế mô phỏng quá trình gia công tạo hình cơ khí. Chủ nhiệm: Trần Quốc Việt. Thành viên: . Mã số: B2003-17-10. Năm: 2006. (Dec 31 2010 2:34PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đưa lý thuyết phần tử hữu hạn và thiết kế mô phỏng bằng phần mềm ứng dụng phần tử hữu hạn vào giảng dạy cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Cơ khí, Đề tài cấp Bộ, 2003.. Chủ nhiệm: Trần Quốc Việt. Thành viên: . Mã số: B2001-17-05. Năm: 2003. (Dec 31 2010 2:34PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: “N/c hệ thống sản xuất tự động và linh hoạt phục vụ đào tạo và sản xuất. Chủ nhiệm: Nguyễn Đắc Lực. Mã số: B99-15-40. Năm: 2001. (May 27 2011 11:05AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vấn đề tiếp xúc trong việc thiết kế mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Trần Quốc Việt
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1(9)/2005. Trang: xx-yy. Năm 2005.
(May 27 2011 10:45AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng phần mềm ANSYS để kiểm tra bền trục cán sau các lần sửa chữa. Tác giả: Đinh Minh Diệm, Trần Quốc Việt, Đoàn Anh Bằng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: số 4(12)/2005. Trang: xx-yy. Năm 2005. (May 27 2011 10:50AM)
[3]Bài báo: Lập trình gia công cho máy CNC bằng phương pháp chiếu hình trong phần mềm MasterCam 9.1. Tác giả: Trần Quốc Việt, Ngô Tấn Thống. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 4(8)/2004. Trang: xx-yy. Năm 2004. (May 27 2011 10:34AM)
[4]Bài báo: Xác định biến dạng của khuôn lưu hóa lốp ô tô. Tác giả: Đinh Minh Diệm, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thanh Bình. tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1/2003. Trang: xx-yy. Năm 2003. (May 27 2011 10:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn