Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,040

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô đun sản xuất tự động để phục vụ đào tạo thực hành cho sinh viên ngành Cơ Điện Tử
Chủ nhiệm:  Trần Quốc Việt; Thành viên:  Võ Quang Trường, Trần Ngô Quốc Huy
marriage affairs open i want an affair
Số: B2007-ĐN06-02 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
N/c thiết kế và chế tạo một mô hình hệ thống sản xuất tự động điều khiển bằng PLC-S7200+ môđun mở rộng với khá nhiều chức năng để pơhucj vụ cho thực hành của SV
marriage affairs open i want an affair

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn