Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,226

 Nghiên cứu thiết lập mô hình hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát (SCADA) quá trình công nghiệp để phục vụ đào tạo thực hành cho SV ngành Cơ Điện Tử
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Trần Quốc Việt
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Võ quang Trường, Trần Ngô Quốc Huy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B2009- ĐN06-08 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
N/c thiết kế và chế tạo 2 trạm của một dây chuyền sản xuất tự động có điều khiển giám sát thu thập dữ liệu qua thực hiện kết nối truyền thông giữa S7-200 và S7-300 thông qua module profibus EM277 và xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển qua phần mềm giao diện người-máy WinCC (Windown Control Center).
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn