Đoàn Thị Ngọc Trai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,059,742

 
Mục này được 18512 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thị Ngọc Trai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/09/1964
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Kế toán, Kiểm toán.
Lĩnh vực NC: Kế toán, kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm soát nội bộ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, B2
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

Từ 10-1986
Đến 01-1999 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giảng viên
Từ 01-1999
Đến 12-2014 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Trưởng Bộ môn Kiểm toán

Từ 12-2014 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giảng viên
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo học phần Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cho sinh viên ngành Kiểm toán. Chủ nhiệm: Đoàn thị Ngọc Trai. Mã số: DD2013-04-29. Năm: 2014. (Apr 1 2016 12:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hoàn thiện nội dung, phương pháp và cơ sở dữ liệu đào tạo học phần thực hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho sinh viên ngành kiểm toán tại trường Đại học kinh tế- Đại học Đà nẵng. Tác giả: Đoàn thị Ngọc Trai, Phạm Kim Ngọc. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 05. Trang: 102-107. Năm 2014. (Apr 5 2016 11:01AM)
[2]Bài báo: Vận dụng mô hình đảm bảo kiểm toán nhằm kiểm soát rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Tác giả: Đoàn thị Ngọc Trai. Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Kế toán, Kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 01. Trang: 299-309. Năm 2014. (Apr 5 2016 2:14PM)
[3]Bài báo: Vận dụng mô hình đảm bảo kiểm toán nhằm kiểm soát rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Tác giả: Đoàn thị Ngọc Trai. Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Kế toán, Kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 01. Trang: 299-309. Năm 2014. (Apr 5 2016 2:14PM)
[4]Bài báo: Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật chọn mẫu thống kê theo đơn vị tiền tệ sử dụng trong kiểm toán BCTC. Tác giả: Đoàn thị Ngọc Trai. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 110;111. Trang: 5-7; 7-8. Năm 2012. (Apr 5 2016 10:52AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn