Đoàn Thị Ngọc Trai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,342,375

 
Mục này được 34917 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thị Ngọc Trai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/09/1964
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Kế toán, Kiểm toán.
Lĩnh vực NC: Kế toán: Chất lượng báo cáo tài chính, Công bố thông tin, Quản trị lợi nhuận. Kiểm toán: Chất lượng Kiểm toán báo cáo tài chính. Quản trị công ty và Kiểm soát nội bộ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, B2
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

Từ 10-1986
Đến 01-1999 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giảng viên
Từ 01-1999
Đến 12-2014 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Trưởng Bộ môn Kiểm toán

Từ 12-2014 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giảng viên
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Thành viên: PGS.TS. Ngô Hà Tấn, TS. Đoàn Thị Ngọc Trai, TS. Trần Đình Khôi Nguyên, ThS. NCS. Phạm Thị Bích Vân, ThS.NCS. Võ Thị Thùy Trang, ThS. Nguyễn Trọng Hiếu, ThS. Lê Thị Trúc Loan. Mã số: B2013-04-15. Năm: 2016. (Aug 20 2019 9:02PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo học phần Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cho sinh viên ngành Kiểm toán. Chủ nhiệm: Đoàn thị Ngọc Trai. Mã số: DD2013-04-29. Năm: 2014. (Apr 1 2016 12:27PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Cải tiến qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính Áp dụng cho các Doanh nghiệp nhà nước. Chủ nhiệm: Đoàn thị Ngọc Trai. Mã số: B2001-14-09. Năm: 2004. (Dec 31 2010 2:12PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp,. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: Trần Đình Khôi Nguyên, Đoàn thị Ngọc Trai, Nguyễn thị Thu Hiền. Mã số: B96-14-08. Năm: 1999. (Dec 31 2010 2:12PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hoàn thiện nội dung, phương pháp và cơ sở dữ liệu đào tạo học phần thực hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho sinh viên ngành kiểm toán tại trường Đại học kinh tế- Đại học Đà nẵng. Tác giả: Đoàn thị Ngọc Trai, Phạm Kim Ngọc. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 05. Trang: 102-107. Năm 2014. (Apr 5 2016 11:01AM)
[2]Bài báo: Vận dụng mô hình đảm bảo kiểm toán nhằm kiểm soát rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Tác giả: Đoàn thị Ngọc Trai. Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Kế toán, Kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 01. Trang: 299-309. Năm 2014. (Apr 5 2016 2:14PM)
[3]Bài báo: Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật chọn mẫu thống kê theo đơn vị tiền tệ sử dụng trong kiểm toán BCTC. Tác giả: Đoàn thị Ngọc Trai. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 110;111. Trang: 5-7; 7-8. Năm 2012. (Apr 5 2016 10:52AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Impact of Corporate Governance on Financial Reporting Quality – Empirical Evidence from Vietnam. Authors: Đoàn thị Ngọc Trai (Ngoc Trai Doan), Manh Kha Thai, Nguyen Truong Trung Luu, Tuan Dung Nguyen. Da Nang Publishing House. No: ISBN: 978-604-84-3195-2. Pages: 48-57. Year 2018. (Aug 20 2019 8:32PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 20 2019 8:15PM)(Dec 31 2010 2:12PM)
[1]Kiểm toán căn bản Chủ biên: Đoàn thị Ngọc Trai. Đồng tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương, Nguyễn Xuân Linh, Lê thị Kim Yến. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2018.
[2]Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, Phần I Chủ biên: Lê thị Kim Hoa. Đồng tác giả: Đoàn thị Ngọc Trai. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1999.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm soát nội bộ
Ngành: Kế toán
 2013 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kiểm toán hoạt động
Ngành: Kế toán
 2009 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Kiểm soát nội bộ
Ngành: Kế toán
 2005 Cao học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kiểm toán
Ngành: Kế toán
 2004 Cao học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng
[5]Kiểm toán tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 1992 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[7]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 1990 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn