Lê Ngọc Phương Trầm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 7610 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Ngọc Phương Trầm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/10/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Kinh tế vĩ mô, Tài chính, Ngân hàng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 08/2017 đến nay: Nghiên cứu viên, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực trạng các biện pháp phi thuế quan tại Việt Nam và hàm ý chính sách trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Phương Trầm. Mã số: T2020-04-60. Năm: 2020. (Feb 23 2021 2:13PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu ứng dụng mô hình ba nhân tố của Fama French trong đo lường rủi ro hệ thống của đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Phương Trầm. Mã số: 60.34.20. Năm: 2014. (Nov 26 2019 4:23PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Ngân hàng số ở Việt Nam: Xu hướng, cơ hội và thách thức. Tác giả: Lê Ngọc Phương Trầm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ (DCFB 2020). Trang: 282-289. Năm 2020. (Aug 24 2020 11:00PM)
[2]Bài báo: Các biện pháp phi thuế quan tại Việt Nam: Thực trạng và hàm ý chính sách. Tác giả: Lê Ngọc Phương Trầm. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số: 577. Trang: 50-52. Năm 2020. (Feb 23 2021 2:30PM)
[3]Bài báo: Tổng hợp phương pháp ước lượng thuế suất tương đương của các biện pháp phi thuế quan trong thương mại quốc tế. Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh, Hoàng Thanh Hiền, Lê Ngọc Phương Trầm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Số: 12. Trang: 20-35. Năm 2019. (Aug 24 2020 10:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn