Lê Ngọc Phương Trầm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,590

 
Mục này được 7394 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Ngọc Phương Trầm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/10/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Kinh tế vĩ mô, Tài chính, Ngân hàng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 08/2017 đến nay: Nghiên cứu viên, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Nghiên cứu ứng dụng mô hình ba nhân tố của Fama French trong đo lường rủi ro hệ thống của đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Phương Trầm. Mã số: 60.34.20. Năm: 2014. (Nov 26 2019 4:23PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn