Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Facile synthesis of the structural hierarchy in chrysanthemum–snowball-like self-organized polyaniline
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bich-Tram Truong-Le, Adhimoorthy Prasannan, Po-Da Hong , Wei-Tsung Chuang and Narayanasastri Somanathan
Nơi đăng: Colloid and Polymer Science, Springer-Verlag (SCI)
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Volume 291, Issue 3;Từ->đến trang: 563-571;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn