Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Điều chế hydroxyapatite từ vỏ sò bằng phương pháp phản ứng pha rắn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Quang Huy, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Viễn
Nơi đăng: Tạp chí hóa học; Số: T51, 6ABC, ISSN 0866-7144;Từ->đến trang: 870-873;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn