Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,895

 Nghiên cứu sản xuất, tinh luyện khí biogas để làm nhiên liệu cho động cơ cỡ nhỏ ở khu vực nông thôn.
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Trương Lê Bích Trâm; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: SĐH08-CH-07 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn