Trần Anh Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,394,545

 
Mục này được 82 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Anh Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Điện kỹ thuật.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tatuan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Cán bộ phục vụ giảng dạy Bộ môn Điện công nghiệp, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (2007 – nay).  

 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Combination of Maximum Power Point Tracking and Water Cooling System to Improve Performance of PV Panel. Authors: Le Hong Lam, Vo Quoc Huy, Tran Anh Tuan, Nguyen Huu Hieu. GMSARN International Journal. No: 15. Pages: 68-75. Year 2021. (Apr 27 2020 3:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn