Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,175,030

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bằng quá trình đúc ép phun
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Sơn - Hoàng Văn Thạnh
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3 - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật; Số: ISBN: 978-604-67-0061-6;Từ->đến trang: 590 - 596;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của quá trình đúc ép phun. Sử dụng phương pháp Taguchi để tìm ra bộ thông số tối ưu trong việc giảm độ cong vênh của chi tiết quang học. Các yếu tố được sử dụng để nghiên cứu mô phỏng là nhiệt độ vật liệu, nhiệt độ khuôn, áp suất ép và thời gian làm lạnh. Kết quả phân tích phương sai cho thấy áp suất ép là thông số ảnh hưởng lớn nhất đến độ cong vênh của sản phẩm đúc ép phun. Nhiệt độ vật liệu và thời gian làm lạnh được tìm thấy là thông số ảnh hưởng thứ hai và thứ ba. Bộ thông số này được thiết lập trực tiếp trên máy đúc ép phun và bước đầu kiểm tra mức độ chiếu sáng của hệ thống đèn LED
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn