Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu cải thiện việc chấm điểm môn Viết cho giáo viên dạy Tiếng Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Minh Trang
Nơi đăng: The 13th Annual CamTESOL Conference on Building a Regional Community: English Across Platforms. Phnom Penh, Cambodia; Số: 13;Từ->đến trang: 18-19/02;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Các bài kiểm tra viết tiếng Anh thường là những bài thi có tính chất quan trọng đối với sinh viên bởi vì kết quả kiểm tra của môn học này sẽ giúp cho học viên điều chỉnh phương pháp học của mình cũng như có dự đoán chính xác hơn về khả năng của bản thân trước khi đăng ký tham dự các kì kiểm tra tiếng Anh quốc tế. Bên cạnh đó kết quả thi của sinh viên còn giúp cho giáo viên dạy viết cải tiến, đổi mới phương pháp dạy đồng thời cung cấp những thông tin cơ bản cho việc xây dựng các chương trình giảng dạy và đào tạo về kỹ năng viết. Đề tài này nhằm xây dựng hướng dẫn chấm điểm môn Viết tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh. Đồng thời, đề xuất những giải pháp để cải thiện việc chấm điểm kỹ năng Viết một cách chính xác hơn và hiệu quả hơn. Đề tài cũng hướng tới việc tổ chức 2 – 3 hội thảo với thành viên tham gia là gồm các giáo viên trong Khoa và các giáo viên quan tâm. Số lượng dự kiến tầm 20 người tham gia.
ABSTRACT
Standardized writing tests are often high stakes tests for students and the writing test scores often have consequences for the student, the writing teacher, and the instructional program which trains the student writers. How to evaluate writing is, therefore, usually an important part of teaching writing. However, a close investigation of the current realities of scoring writing in an EFL teaching context reveals a number of difficulties that all teachers face in improving validity when scoring writing for standardized tests. This study explores the best practices that raters use when they score standardized test essays and provides feasible solutions to the scoring of two popular standardized tests, notably the IELTS and the TOEFL-iBT, by non-native English-speaking raters in the EFL teaching context. A thorough review of the current literature regarding the scoring of standardized test essays provided this study with essential information on the best rating practices. In addition, a small set of anecdotal data from questionnaires and interviews with three experienced raters is used to supplement key ideas in the literature review. A framework of decision-making behaviors and rating instruments is proposed, which enables raters to align their decision-making behaviors with the rating requirements, thereby enhancing the validity and consistency of their scoring of EFL writing.
[ trang_rating_practices_camtesol.pptx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn