Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,236

 Trong nước:
1-Dự án thử nghiệm đưa Internet vào giảng dạy môn nói tiếng Pháp ở Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ Yếu Hội nghị Khoa Học lần thứ 3, Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn