Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,750,873

 1-NHỮNG CHIẾN LƯỢC TƯƠNG TÁC NGÔN NGỮ CỦA HDV DU LỊCH BẰNG TIẾNG PHÁP

abortion stories gone wrong viagra coupon click free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  NGUYỄN THỊ THU TRANG; Thành viên:  
Số: T2009-05-18 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Hiện nay có rất ít các công trình nghiên cứu về ngôn ngữ sử dụng cụ thể trong hoạt động hướng dẫn du lịch Trong khi đó theo nhu cầu phát triển của thị trường du lịch và theo nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên   tiếng Pháp, thì việc mở ra chuyên ngành tiếng pháp du lịch là một định hướng thích hợp . Vì vậy đề tài nghiên cứu này sẽ góp phần xây dựng nên chương trình giảng dạy tiếng pháp chuyên ngành  du lịch và sẽ là công cụ hữu ích cho những hướng dẫn viên tương lai.
Ứng  dụng trong việc dạy  môn TPDL tại khoa Pháp-ĐHNN Đà  Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn