Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,076

 PHÂN TÍCH CÁC LỖI DỊCH SAI TRONG DỊCH VIẾT TỪ TIẾNG PHÁP SANG TIẾNG VIỆT- ĐỀ TÀI CẤP ĐHĐN
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  NGUYỄN THỊ THU TRANG
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: Đ2013-05-24 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
- Phân loại những lỗi dịch sai trong dịch viết từ tiếng Pháp sang tiếng Việt của sinh viên ngành ngôn ngữ Pháp. - Đề xuất cách lựa chọn tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy và cách ra đề thi môn dịch xuôi phù hợp.
- Báo cáo tổng kết khoa học - Bài báo - Ứng dụng tại khoa Pháp trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn