Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,294

  

CÁC SÁCH ĐÃ DỊCH


1- Biển và Đại Dương, Nhà xuất bản Trẻ, 2010

(Anne Lefèvre-Balleydier, Petit atlas des mers et océans, Larousse 2006)

2- Toàn cầu hoá- duy nhất một hành tinh nhiều dự án khác nhau, Nhà xuất bản Trẻ, 2011

(Bernard Guillochon, La mondialisation – une seule planète, des projets divergents,  Larousse 2004)

3- Nhật ký năm đầu đời của bé, Nhà xuất bản Trẻ, 2011

   (L’Agenda de la première année de mon bébé, Larousse 2007)

4- Nhật ký thai kỳ, Nhà xuất bản Trẻ, 2011

  (L’Agenda de ma grossesse, Larousse 2009)


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn