Trương Thị Phương Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,249,103

 
Mục này được 2036 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Phương Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/04/0
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2000; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 766246 - 950560; Mobile: 0905203130
Email: trangttp@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tiếng Anh tại các trường  thành viên của ĐH Đà Nẵng, chủ nhiệm khoa Anh chuyên ngành (2005 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn