Trần Lê Nhật Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,492,786

 
Mục này được 25094 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Lê Nhật Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/12/1984
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bóng rổ; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW 1 - Từ Sơn, Bắc Ninh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao; Tại: Thượng Hải
Dạy CN: Giáo dục thể chất- Bóng rổ
Lĩnh vực NC: Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao
Y sinh thể dục thể thao
Ngoại ngữ: Tiếng Anh , Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: 50 Bùi Thị Xuân, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0905122887
Email: nhatquang1912@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
 •  Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 9 năm 2009: Công tác tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
 • Từ tháng 9/2009 đến 6/2013: Học Thạc sĩ tại trường Đại học Thể thao Thượng Hải - Trung Quốc
Từ 2014 - 9/2015:Công tác tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng.
 • Từ Tháng 9/2015 - 7/2018: Học Tiến sĩ tại ĐH Thể Thao Thượng Hải - Trung Quốc.
 • Từ tháng 7/2018 đến nay : Công tác tại Khoa Giáo dục thể chấy - Đại học Đà Nẵng.
 •  Các bài báo, báo cáo khoa học
  TRONG NƯỚC:
  [1]Bài báo: Lựa chọn các loại hình vận động phù hợp với sinh viên học các lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu của Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Lê Nhật Quang - Trần Vi Vân. Hội thảo Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp. Số: 1. Trang: 171-176. Năm 2019. (Sep 27 2019 6:39PM)
  [2]Bài báo: Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển cầu lông trường ĐH Đà Nẵng. Tác giả: Trần Lê Nhât Quang. Hội thảo Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp. Số: 1. Trang: 227-232. Năm 2019. (Sep 27 2019 6:40PM)
  [3]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào tập luyện bóng rổ ở các lớp nâng cao tại các trường thuộc Đai học Đà Nẵng. Tác giả: TS. TRẦN LÊ NHẬT QUANGTHS. TRẦN VĨNH AN. Kỷ Yếu Hội thảo Khoa học - Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình Giáo dục thể chất theo hình thức câu lạc bộ. Số: ISBN 978-604-923-431-6. Trang: 298 - 305. Năm 2018. (Dec 10 2018 6:59PM)
  [4]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các lớp giáo dục thể chất nâng cao cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Ts. Trần Lê Nhật Quang - ĐH Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học thể thao. Số: 3. Trang: 51 - 56. Năm 2018. (Dec 10 2018 6:54PM)
  QUỐC TẾ:
  [1]Article: Changes in Physiological Functions of Down Syndrome Affected Individuals After One Year of Practicing Aikido at Sport Training Center in District 3, HCMC. Authors: Ngoc Thang Hoa. Le Nhat Quang Tran, Xuan Hien Nguyen. Entire Research - Ấn Độ. No: Issue - II. Pages: 21-24. Year 2018. (Sep 27 2019 6:35PM)
    
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn