Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,938

 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng tại hệ thống siêu thị Carrefour, Đài Loan: đối tượng khách hàng trẻ tuổi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Feng Hui Huarng & Le Yen Ha Tran
Nơi đăng: Southern Taiwan University of Science and Technology Journal. Social Science Edition; Số: Vol 1, Issue 1;Từ->đến trang: 1-18;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn