Trần Ngọc Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,097

 
Mục này được 21933 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngọc Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/12/1963
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bóng rổ; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Bóng rổ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0905027927
Email: tranngochung2112@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1985 - 1994 : Giảng dạy và công tác tại Bộ môn Thể dục thể thao - Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  • 1995 - 1998 : Giảng dạy và công tác tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đại cương Đà Nẵng
  • 1999 đến nay : Giảng dạy và công tác tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn