Trần Thị Ngọc Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,705

 
Mục này được 18673 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ngọc Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/11/1984
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thực phẩm; Tại: TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 11; Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Tại: Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Tổ 11 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn