Trần Ngọc Tú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,376

 
Mục này được 23498 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngọc Tú
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/02/1964
Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điền kinh; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Tổ 36, Phước Mỹ, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0914747989
Email: tnttu@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1987: Công tác tại phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  • 1990: Công tác tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  • 1995: Công tác tại Đại học Đại cương Đà Nẵng
  • Nay: Công tác tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn