Nguyễn Trần Bảo Trân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,246

 
Mục này được 8014 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trần Bảo Trân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/02/1994
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: MSc Management & Finance; Tại: UK
Dạy CN: Quản trị kinh doanh tổng quát
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935330696
Email: tranntb@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2018 - 09/2019: Giảng viên tập sự tại Khoa Quản trị kinh doanh

10/2019 đến nay: Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng quát, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐHKT- ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Phát triển mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Thi Bich Thuy Nguyen, Tran Bao Tran Nguyen. Kỷ yếu hội thảo COMB 2018. Trang: 68-76. Năm 2019. (Dec 24 2019 10:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: ICT adoption and hotel performance: A qualitative study of 3-star hotels in Da Nang city. Authors: Thi Bich Thuy Nguyen , Tran Bao Tran Nguyen , Phuc Sinh Dang. The International Conference on Management and Business. Pages: 329-339. Year 2019. (Dec 24 2019 10:21PM)
[2]Presentations: Destination Marketing Network: A Case in Da Nang, Vietnam. Authors: Xuan Dam Dong;Thi Quynh Trang Nguyen; Thi Phuong Thao Nguyen; Tran Bao Tran Nguyen. International Conference on Marketing in the Connected Age. Pages: 243-253. Year 2018. (Dec 24 2019 10:14PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên  Đại học Kinh Tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn