Trần Thanh Liêm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 45741 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thanh Liêm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/07/1989
Nơi sinh: Khánh Hòa
Quê quán Khánh Hòa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ Quản trị mạng thông tin; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Khoa học máy tính
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3817533; Mobile: 0983 444 010 - 0936 444 010
Email: ttliem@ac.udn.vn; tranthanhliemitbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 12/2012 - nay: Công tác tại Tổ Quản trị mạng thông tin, Đại học Đà Nẵng
- 11/2014 - 3/2017: Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Cơ quan Đại học Đà Nẵng
- 3/2017 - nay: Bí thư Đoàn TNCS HCM Cơ quan Đại học Đà Nẵng
- 12/2015 - nay: Trung đội trưởng Lực lượng tự vệ Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp xử lý big data hỗ trợ đánh giá so khớp văn bản tiếng Việt. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Thành viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Quang Trung, Trần Thanh Liêm. Mã số: B2017-ĐN01-07. Năm: 2019. (Jul 1 2019 10:00AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng DSpace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: ThS Hồ Phan Hiếu, CN Đinh Quang Trung, ThS Trần Thanh Liêm, KS Trần Nhật Anh. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016. (Oct 7 2016 12:13PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Trần Thanh Liêm; TS. Nguyễn Tấn Khôi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 41. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[2]Bài báo: Giải pháp hệ thống hóa tên miền và nguồn tài liệu khoa học của Đại học Đà Nẵng. Tác giả: CITA2015*, ThS. Hồ Phan Hiếu, ThS. Trần Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 25. Năm 2015. (Mar 24 2016 3:39PM)
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Odon Vallet năm học 2009 - 2010. Năm: 2010.
[2] Thành tích xuất sắc trong công tác sinh viên năm học 2010 - 2011. Số: 352/2011/KT. Năm: 2011.
[3] Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm học 2010 - 2011. Năm: 2012.
[4] Học bổng Lawrence S. Ting năm học 2011 - 2012. Năm: 2012.
[5] Học bổng Hessen, CHLB Đức. Năm: 2012.
[6] Thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2013 - 2014. Số: 122 QĐ/ ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2014.
[7] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2015 - 2016. Số: 484-QĐ/TWĐTN. Năm: 2016.
[8] Đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, 2016, 2017. Số: 159 - QĐ/ĐU, 168 - QĐ/ĐU, 347 - QĐ/ĐU. Năm: 2016, 2017, 2018.
[9] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2014 - 2016. Số: 507/NQ - KT. Năm: 2017.
[10] Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Số: 1064/QĐKT. Năm: 2017.
[11] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016 - 2018. Số: 164/NQ - KT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn