Trần Thanh Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,157,070

 
Mục này được 8745 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thanh Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/02/1983
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Hòa Khương-Hòa Vang-Tp.Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa Chất Công Trình; Tại: Đại học Khoa học Tự Nhiên-Tp.Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Xây dựng-cầu đường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hòa Khương-Hòa Vang-Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905513999
Email: thquang2005@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Năm:1999-2001: Học tại trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ-Huyện Đại Lộc-Tỉnh Quãng Nam
2001-2006:  Học Đại học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
2007-2010: Học Cao học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
2006-2008: Công tác  tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nền móng Jikon
2008-2010: Công tác tại Công ty Tư vấn và Phát triển Công nghệ Adcom South
2010-2011: Công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng 6.3
2011-Nay : Giảng dạy tại trường Cao đẳng công nghệ, ĐH Đà Nẵng 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn