Trần Thanh Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,752,917

 
Mục này được 14498 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thanh Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/02/1983
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Hòa Khương-Hòa Vang-Tp.Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa Chất Công Trình; Tại: Đại học Khoa học Tự Nhiên-Tp.Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Xây dựng-cầu đường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hòa Khương-Hòa Vang-Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1.Năm 1999-2001: Học trường PTTH Huỳnh Ngọc Huệ Đại Lộc Quãng Nam
2.Năm 2001-2006: Trường Đại học Khoa Học tự Nhiên-Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh
3.Năm 2007-2010: Học Cao học -Trường Đại học Khoa Học tự Nhiên-Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh
3.Năm 2006-2008: Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng nền móng JIKON chi nhánh HCM
4.Năm 2008-2010: Cán bộ kỹ thuật Công ty Tư Vấn và Phát triển công nghệ ADCOM South Hồ Chí Minh
5.Năm 2010-2011: Công ty CP 6.3 Đà nẵng
6.Năm 2011 đến nay: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật-Đại Học Đà Nẵng
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Địa chất công trình
Ngành: Địa chất học
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn