Trần Thị Khánh Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12601 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Khánh Hòa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/03/1989
Nơi sinh: Tiên Kì, Tiên Phước, Quảng Nam
Quê quán Tiên Kì, Tiên Phước, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử viễn thông; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Micro and Nano Systems Technology; Tại: University College of Southeast Norway
Dạy CN: Điện tử viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 01/12/2012 đến 01/08/2014: Giảng dạy tại Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
- 01/08/2014 đến 30/09/2016: Học thạc sỹ ngành "Micro and Nano Systems Technology" tại trường University College of Southeast Norway, Norway
- 01/10/2016 đến 11/2017: Giảng dạy tại Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
- 12/2017 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ÂM THANH CỦA VẬT LIỆU (PMMA) SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB VÀ COMSOL MULTIPHYSICS. Chủ nhiệm: Trần Thị Khánh Hòa. Thành viên: Trần Thị Khánh Hòa. Mã số: T2017-06-58. Năm: 2018. (Jan 26 2018 5:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định tính chất âm của PMMA sử dụng kỹ thuật truyền siêu âm. Tác giả: Trần Thị Khánh Hòa, Trần Thị Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120) 2017. Trang: 16-19. Năm 2017. (Jan 26 2018 5:44PM)
[2]Bài báo: Đánh giá hiệu suất nhận dạng khuôn mặt sử dụng mạng thần kinh và phân tích thành phần chính. Tác giả: Hoa K. Tran, Tuan V. Pham. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. Số: WIITC 2014. Trang: 40-44. Năm 2014. (Sep 8 2017 5:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Temperature Effects on Ultrasonic Phase Velocity and Attenuation in Eccosorb and PMMA. Authors: Hoa T. K. Tran, Tung Manh, Tonni Franke Johansen, Lars Hoff. 2016 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). No: 20161103. Pages: 1-4. Year 2016. (Nov 24 2016 9:29AM)
[2]Article: Measurements of Acoustic Material Properties Using Ultrasonic Through Transmission Technique. Authors: Hoa T. K. Tran, Tung Manh and Lars Hoff. Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, & CICMT). No: 2016. Pages: 7-11. Year 2016. (Nov 24 2016 4:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn