Trần Thị Kiều
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,521

 
Mục này được 30972 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Kiều
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/05/1987
Nơi sinh: Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam
Quê quán Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  CNTT; Tại: ĐHBK Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Trường CĐ Công nghệ thông tin
Điện thoại: ; Mobile: 0905433387
Email: thkieu105@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Công tác tại trường CĐ Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng năm 2011
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm việc làm và tư vấn nghề nghiệp. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Bình. Thành viên: TS. Huỳnh Công Pháp, Trần Thị Kiều. Mã số: Đ2013-07-02-BS. Năm: 2014. (Jun 16 2015 1:29PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Tổng hợp và tư vấn việc làm. . Chủ nhiệm: Trần Thị Kiều. Thành viên: . Mã số: 2014-07-03. Năm: 2014. (Jun 16 2015 1:25PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔNG HỢP VÀ HỖ TRỢ TƯ VẤN VIỆC LÀM. Tác giả: Trần Thị Kiều, ThS. Nguyễn Văn Bình, TS. Huỳnh Công Pháp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí KH&CN ĐHĐN. Số: SỐ 12(85).2014. Trang: 54. Năm 2014. (Jun 16 2015 1:37PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên  Trường CĐ Công nghệ thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn