Trần Thị Kim Hồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,640

 
Mục này được 18934 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Kim Hồng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/03/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thực phẩm; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Biological Science; Tại: Khon Kaen University
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tranthikimhong313@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: [Proceeding] Oxidative stress protective mechanisms of Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 under Cadmium induction. Authors: Tran Thi Kim Hong, Wilailak Siripornadulsil, Surasak Siripornadulsil. The 40th congress on science and technology of Thailand-Science and Technology towards ASEAN development. No: 40. Pages: 586-590. Year 2014. (Jan 4 2016 10:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn